De indre sansers natur

En dag efter en session hos en terapeut jeg havde meget tiltro til, skete der noget jeg ikke havde oplevet før. Det var i 2018 og jeg husker terapisessionen som en af dem, hvor der var færre rige indsigter end normalt.

På vejen ud af hoveddøren sagde jeg let uforløst "farvel". Idet jeg gik ned ad havegangen der snoede sig gennem den gamle have, blev der ganske højt og præcist sagt for mine ører:

"Morten.. Det forventes at du går forrest nu!"

Jeg nåede ikke at tænke men vendte jeg mig om. Selvom stemmen var min egen, blev den brugt med en styrke jeg ikke havde anvendt før. Der var ikke andre på havegangen end mig og stemmen havde været der - helt tydeligt for mit indre øre.

Jeg kom ikke hos den terapeut flere gange. Han er dygtigt og jeg holder af ham. "Det forventes at du går forrest nu" Ordene dukker stadig op i mig i situationer, der på sin egen vis, fisker mindet op fra hukommelsens dyb. Der er dog forskel på at lytte mindet, som blev optaget den dag, og så genopleve aftrykket af oplevelsen.

Minder er tanker og tankebilleder om fortidens hændelser, krydret med diverse usandheder som det lavere sind har tilføjet for dramaets skyld.

I dag ved jeg godt at det jeg oplevede, var en besked jeg fik via den indre del af min høresans. Det var en besked via clairaudiance eller klarhørelse.

De indre sansers natur er titlen på artiklen her, men med en lille ændring af titlen opstår der et bedre billede af hvad vi har med at gøre. Jeg vil nu kalde artiklen for: "Sansernes indre natur" efter ideen om at hver sans først er hel når man har erkendt den iboende indre og ydre natur. Der er altså en naturlig todeling af hver sans.

Vi har vores fem sanser, hvis ydre natur assisterer os med at være godt fungerende i denne fysiske verden. De sikrer på laveste niveau, at der ikke sker kollisioner mellem vores fysiske krop og det fysiske univers vi befinder os i. På den måde kan vi, hvis vi lystrer sanserne, holde os sunde og uden for mange skader.

Lad os danne et billede på sanserne. Forestil dig for et øjeblik at du som person er repræsenteret ved en cirkel. Det er her fra du oplever verden. Det er brændpunktet. Ud fra cirklen, jævnt fordelt med samme afstand i mellem, tegnes fem streger fra periferien og ud, vinkelret på centrum. De fem streger er de ydre fysiske dele af dine sanser. Med andre er det de fysiske receptorer der sender og modtager mellem verdenen og dig. Hver af vores sanser har også en indre, åndelig eller psykisk del. Tegn nu videre ved at forlænge de fem streger fra periferien og ind mod midten. Stregerne der går indad mod midten er dine sansers indre del. Selve cirklens periferi er membranen/ brændpunktet og samtidig overgangen mellem det fysiske og psykiske område. Fra dette område oplever mennesket verden. På dansk giver vi sanserne navne som klarsyn, klarhørelse, klarfølelse, klarduft og klarsmag.

Når nogle hører om de indre sanser, så tolkes de ofte som overmenneskelige og herved bliver deres eksistens tvivlsom. Men faktisk er de en naturlig forlængelse af de velkendte fysiske sanser.

Hos det almindelige menneske er det pga uvidenhed og manglende viden om sig selv, helt naturligt kun at anvende mindre en halvdelen af den totale sanselige kapacitet.

Påstanden ovenfor skal forstås sådan at mennesker sjældent formår at anvende sindets fysiske sanser til fulde og endnu mere sjældent anvender vi de åndelige eller psykiske indre dele af sanser. Vi som mennesker har alle potentialet, men der findes kun meget lidt god undervisning, så vi i bund og grund kan lære os selv og hele vores sanseapparat at kende.

Oplevelser via de indre sanser

I de følgende afsnit har jeg udvalgt eksempler fra mit eget liv. Det er fint hvis du har en anden opfattelse end jeg, og mens du læser vil jeg foreslå at du aktiverer din skelneevne. Der er altid godt at træne skelneevne og afstemme den med dit hjertes visdom. Det jeg ønsker at formidle er ikke eksakt sandhed, men viden sådan at du kan begynde udviklingen af dit fuldkomne sanseapparat.

Den indre synssans

For et par år siden begyndte en trykkende opmærksomhed i min pande ca mellem øjnene. Det var som om, der var én som lagde et blidt tryk med en finger på det sted hvor hinduerne sætter deres bindi efter de har været i templet. Denne trykken udviklede sig i stille stunder til visuelle syn i fremmede landskaber, fremmede byer, selskabet med mennesker jeg ikke har mødt og til oplevelser hvor mit visuelle selv bevægede sig svævende igennem områder på jorden jeg ikke før har set. Først blev jeg meget betaget, men så fandt jeg ro med det. Jeg kunne ikke styre hvornår det kom, eller hvad jeg skulle se for mit indre. Det var udramatiske ting jeg blev vist, så jeg valgte at tage det som begyndelsen på et nyt kapitel i mit liv.

I dag er min indre synssans nyttig i samtaler og i større grupper, hvor stemningsbevægelser og det kollektive humør, afslører sig for mit indre øje før det udspiller sig. Det er ganske praktisk at have dette ekstra informationslag der kommunikerer fra det ukendte område. Jeg ved ikke hvor meget af den information vi får, der kommer fra sansernes indre dele. Men når vi får større overblik og overskud i situationer som vi ikke tidligere havde, kan vi takke for at kunne modtage på flere kanaler.

Den indre høresans

Historien jeg indledte med, er et eksempel på information der kommer via høresansens indre del. Hvad det oprindelige indre sanseindtryk jeg fik var, får jeg nok aldrig af vished om. Jeg var heldig at det abstrakte fra den indre verden, blev overstat til noget konkret i min ydre høresans som gav så stor mening for mig.

Den indre følesans og kropssans

Da min yngste søn var 2 år gammel og gik rundt og afprøvede sine klatreevner, skete der en dag noget særligt, som jeg tit tænker tilbage på med ærefrygt og taknemlighed. Vi var til et arrangement på en af de ældre børns skole og vi spiste sammen. Min søn hyggede sig under opsyn svarende til det lukkede rum vi var i sammen med en masse dejlige mennesker.

Vi sidder ved bordet og pludselig oplever jeg min krop rejse sig op. På et øjeblik når jeg tre meter hen til en stor reol som netop falder ned over min søn. Han faldt ned på ryggen og reolen oven på ham. Reolen nåede dog ikke at røre ham, for mine hænder greb den lige før den ramte hans næsetip. Det ville have været rigtig alvorligt hvis jeg ikke havde grebet den. Ingen tilbage ved spisebordet forstod hvordan jeg vidste hvad der skete, eller hvordan jeg nåede derover. Jeg sad med ryggen til.

Det er et eksempel på at en besked fra en indre sans aktiverer kroppen til at foretage en handling. Nogle kalder også disse informationer for intuition, og i det lys kan man sige at den intuitive inspiration rejser først gennem de indre sanser og dernæst til de ydre sanser. Handlingen skete for mig helt uden om tanke- og følesystemet. På den måde var det ikke mig som besluttede at gøre det der skulle gøres. Min krop adlød blot en instruks der blev sendt fra et højere sted via en indre sans.

Den indre duftesans

For ca. 10 år side var jeg med en veninde ude til en husrensning. Den slags har jeg ikke forstand på, men jeg var nysgerrig og interesseret i hendes arbejde. Jeg spurgte derfor om jeg måtte komme med. Det foregik i et rækkehus på Amager. Beboerne røg og huset lugtede både indelukket og af røg. Min veninde spurgte om jeg oplevede noget og jeg sagde nej, men lugten af røg var intens og i køkkenet var der endvidere en ram lugt af fugt. Der var tydelige spor af fugt fra viskestykker på væggen ved komfuret, så lugten af fugt gav fin mening for mig. Husrensningen begyndte og gik efter planen. Min vendinde spurgte mig efterfølgende om jeg oplevede en forskel. Jeg svarede at jeg ikke oplevede noget synderlig anderledes. Jeg var lidt mere ubesværet i min vejrtrækning, men det tilskrev jeg at situationen var gået fra spænding til overstået. Jeg gik lidt rundt i huset og endte i køkkenet igen. Her var der alligevel noget som var anderledes. Der duftede nu til min store overraskelse friskt af blomster og den ramme lugt af fugt var væk.

Jeg oplevede her at den indre duftesans var i stand til at opfange sanseindtryk fra den åndelige verden og oversætte dem til fysiske oplevelser. En åndelig tilstedeværelse havde formentlig sat et aftryk som af min ydre del af lugtesans blev oversat til en ram lugt af fugt.

Den indre smagssans

Jeg har ikke en personlig oplevelse med min indre smagssans, eller måske har jeg haft mange oplevelser uden at vide det. Vores sansers indre natur er aktive hele tiden. Hele tiden sendes der beskeder via disse sanser. Hvis vi vil lære at forstå og afkode deres abstrakte natur, må vi være opmærksomme og øve os.

Arbejdet i fremtiden med de indre sanser

Selvom der er mange skoler ( fx clairvoyanceskoler) som vil hjælpe os med at udvikle de indre sanser, så er det min oplevelse at de indre sanser åbnes på en god og gradvis måde i takt med at vi gør os parate.

Med parate mener jeg.

  1. Når vores begrebsapparat via visdomsstudier er godt udviklet og derfor kan behandle, forstå og anvende de til tider ganske abstrakte sanseindtryk der kommer via de indre sanser. En god sammenligning kan være at det at eje et smukt musikinstrument, ikke er det samme som at kunne spille på det. Vi er født med instrumentet, men vi må selv tage ansvaret og lære at spille på det.
  2. Når mentallegemet og følelseslegemet er renset op i en sådan grad, at de fungerer neutralt og stabilt og på den måde at legemerne ikke er i vejen, men kan være til gavn for at forstå sanseoplevelserne.
  3. Når det personlige begær er faldet til ro og ønsket om at opleve via de indre sanser kommer med et ikke-selvisk ønske og fra et ikke-selvisk begær.

Jeg tror ikke at alt dette skal være opfyldt for at man kan opleve via de indre sanser, men jeg ved at det hjælper på anvendeligheden af de ting man sanser og oplever. Det kan være nytteløst og risikofyldt at arbejde med de mystiske eller åndelige dele af sig selv uden gradvist at have opbygget viden og erfaring.

Fremtidens psykiatri

Hvis vi et øjeblik kigger ind i psykiatrien med andre øjne end de lægefaglige, så tør jeg godt påstå at flere af de skæbner som er indlagt, døjer med oplevelser, der delvist kommer via de indre sanser. Hvis man ikke har lært via erfaring at bruge sin skelneevne eller hvis membranen mellem indre og ydre sanser er tyndslidt eller måske er helt i stykker, så kan disse indre sanseindtryk resultere i ubegribelige angstfyldte oplevelser. Om mennesker med disse problematikker behandles rigtig i psykiatrien vil være arrogant af mig at sige noget om. Nogle gør nok og andre slet ikke. En ting jeg vil sige, er at psykiatrien som jeg kender den, mangler det åndelige aspekt i deres forståelse af det enkelte menneskes situation. Derfor får psykiatrien sjældent set og forstået problematiken i et bredt nok lys. Jeg håber psykiatrien en dag tør og vil lade sig inspirere af dygtige mennesker som bevandrer begge verdener.

Fremtidens menneske vil have rene sanser

Det er selvfølgelig ikke meningen at vi skal beslutte hvilken sans vi skal bruge på det ene eller det andet tidspunkt. Med øvelse vil automatikken i det åndelige område indfinde sig lige som det har gjort i det fysiske område. Vi befinder os dog i så stor grad på et børnehavestadie, at det kan være nødvendigt at tage en sans af gangen. Vi må kravle før vi kan gå i mange henseender i livet.

Mennesket vil i fremtiden selv kunne rense sine sanser når de er beskidte. For fremtidens menneske vil det være en del af den daglige hygiejne at vaske sine sanser i morgenbadet.  Flere og flere er allerede i stand til det nu. Mennesket vil blive flydende i oversættelsen fra de abstrakte psykiske sanseindtryk til konkrete tanker og handlinger. 

 Med ønsket om kærlig oprensning af dine sanser og med ønsket om udvikling af dit fulde sanseapparat. Men kun i det tempo som du kan følge med i, og tage i anvendelse på en frugtbar og tryg måde.

 Vær modig, men træd varsomt. Der er en mening med dig, som er højere end dit personlige ønske om at opleve "ting som er spændende"

Føl dig sikker og find dit selv - i et roligt tempo.

💚

Morten

Tilbage til blog