De to universelle bevægelser

På Malta finder man i de 4-5.000 år gamle templer flere spiraler som er hugget i sandsten og som smukt følges i par. Det samme gør man i England, Egypten og mange andre steder i verden. Hvad var det de vidste dengang og ønskede at forevige i sten til eftertiden? hvilken viden ligger der gemt i disse modsatrettede spiralformer?

Med indlægget her ønsker jeg ikke at fortælle dig om sandheden selv, men at prikke til din nysgerrighed. Jeg ønsker at du vil opleve impulsen til at gå videre og være undersøgende i forhold til universets to eneste bevægelser.

 

Handling er handling - ikke en bevægelse i sig selv

Når vi udfører en handling. Er aktiv, initiativtagende og føler vi udretter noget, så kender vi ofte ikke ophavet til vores handling. Hvad kom den af, ud over den forudgående tanke om at opnå et resultat? Vi kan også forholde os passive i ikke-handling med vilje i en given situation, uden at kende det oprindelige motiv til passiviteten. Når vi ikke kender ophavet til tankerne og handlingerne, kommer vi tit til at være ude af trit med vores handlinger eller ikke-handlinger. Vores inderste bliver inkongruent med vores yderste, vi får ikke gjort det rigtige i situationen og situationen bliver svær eller energifrarøvende.

Vi lever i en verden hvor vi bliver vurderet på vores handlinger - de gerninger vi gør. Det er som sådan fint nok, det er jo gennem gerninger at vi primært virker i fællesskaber og samfund. Men når det vi gør, ikke giver det resultat vi ønsker, så kommer vi til at trives dårligt med vores handlinger og ved gentagende handlinger som ikke støtter op om vores indre tanker og ønske om retning, mister vi tillid til os selv.

Bag vores handlinger, ligger tanker, følelser og vilje. Det er ikke så svært at gennemskue. Det kræver blot et stille øjeblik, hvor vi kan spadsere baglæns gennem en handlings ophav for at finde tænkerækker og de følelsesimpulser der igangsatte handlingen. 

Det er dog først hvis vi går et skridt videre bagved at vi kan begynde at opdage den egentlige bevægelse bag handlingen. Ved dyb lytning og indføling i eget væsen, kan vi lære og forstå essensen af det der foregår. Altså hvilken af to universelle bevægelser, er den aktive i handlingen, tanken og følelsen?

Den indadgående spiralbevægelse - den første universelle bevægelse

Dette er den første universelle bevægelse. Det er fordybelsens bevægelse, det er sammentrækningen eller ”en grundig forberedelse”. Det er en omsorgsbevægelse som når hønen lægger sine vinger om æggene. Det er natten i månens sølvskinnende lys og den indadgående del af vejrtrækningen. Det den centripetale bevægelse i en vortex og i mange kulturer kender vi som det feminine aspekt. Bevægelsen har retning indad, og det er en bevægelse du er aktiv i, når du modtager noget fra omverdenen eller fra dig selv. Når vi kalder bevægelsen for det feminine aspekt, så er det ikke fordi den alene opleves og udføres af kvinder, men den moderlige omsorgsfigur finder vi oftest blandt kvinder. Mænd kan selvfølgelig også have fin kontakt til den feminine eller centripetale bevægelse, ligesom kvinder også kan have mere eller mindre kontakt til bevægelsen. 

Den udadgående spiralbevægelse - den anden universelle bevægelse

Dette er den anden universelle bevægelse. Det er udbredelsens bevægelse, en ekspansion eller en grundig igangsætning af noget synligt i verden. Det er en skabelsesbevægelse som når handyret befrugter hundyret. Det er dagen i solens lys og den udadgående del af vejrtrækningen. Det er den centrifugale bevægelse og i mange kulturer kender vi den som det maskuline aspekt. Bevægelsen har retning udad, og det er den bevægelse du er aktiv i når du giver noget til omverdenen eller til dig selv. Når vi kalder bevægelsen for det maskuline aspekt, så er det ikke fordi den alene opleves og udføres af mænd, men den maskuline jæger finder vi oftest blandt mænd. Kvinder kan selvfølgelig også have fin kontakt til den maskuline eller centrifugale bevægelse, ligesom mænd kan have mere eller mindre kontakt til bevægelsen. 

At være uden for bevægelse - at være stille

Området af ikke-bevægelse er også vigtige at vende, trods det i sin essens er fraværet af bevægelse. Det er et område kendt som tomhed eller død. Nogle vil sige at det er selve lærredet hvorpå de to universelle bevægelser udspiller sig. Når elementer af naturen ikke bevæger sig eller ikke vibrerer så forgår de. I dag har vi en puls, en vekselvirkende bevægelse. En dag er den der ikke, og vores legeme vil forgå. Planeter der ikke roterer, har ikke liv, og den smukke energi i kærestepar, der ikke bevæger sig om sig selv og hinanden forgår også. Stillestående vand rådner, stillestående luft bliver ram. Det er selvfølgelig alt sammen også en del af naturen. Det er bare tegn på manglende bevægelse, manglende dynamik. I de esoteriske traditioner udforsker man dette stille område af ingen bevægelse som ophavet til de to universelle bevægelser.    

Og hvad så?

Hvilken betydning kan det have om ophavet for min bevægelse er centripetal eller centrifugal?
Ser du - al trivsel opstår af balancerede sammensætninger af ”hvad som helst”. Det kender vi. Gør vi for meget af noget, så bliver trætte af det. Variation skaber dynamik og dynamik er liv i bevægelse. Hvis vi ser på naturen, så ser vi også at landbrugsområder med høj biodiversitet giver større udbytte end områder med lav biodiversitet – der er stor variation. Vi må variere og lære at forstå at vi skal variere på flere niveauer end vi måske umiddelbart kender til.

I de fleste spirituelle kredse omtales begrebet "at åbne hjertet", "at handle fra hjertet", "at tale ud fra hjertet" osv.. Ofte oplever jeg at åbne-hjerte-begrebet forbindes det med at ”vi giver og giver og vi hjælper, og vi hjælper og hjælper”. Vi skal stoppe op og huske bevægelserne! At hjælpe er at yde omsorg og det er den indadrettede omsluttende bevægelse. Bevægelsen er nødvendig, vigtig og glædesfyldt for os selv og andre. Hvis det dog kun er det vi gør, så udmattes vi. Husker vi derimod at handle ud fra impulsen af den udadgående bevægelse også, så kan vi bevare vores energi og udmattes ikke.
Det er altså ikke altid at det er fordi vi arbejder meget på en sag, at vi udmattes, fordi nogle mennesker udmattes jo ikke af at arbejde intenst og længe for en sag. Det er mere sandsynligt at vi udmattes af at vores handlinger og tankemønstre er for ensidige i forhold til hvilken bevægelse de kommer af.  Mundelag som ”når 1 + 1 = 3” og ”når to bliver til en” får deres mening og vi oplever høje synergier når vi forstår rytmen i anvendelsen af bevægelserne.

Er det hjertets åbning?

Så hvad åbner hjertet? Jeg kan ikke prale af at jeg ved det med sikkerhed, men jeg ved hvor min opmærksomhed går hen når jeg fordyber mig i emnet. Jeg oplever personligt en mildere og meget mere klar verden, når jeg bliver opmærksom på de to eneste universelle bevægelser der findes. Jeg bliver en mere deltagende medskaber af min egen virkelighed ved at lytte efter impulsen fra bevægelserne. Er det tid til at gå ind, eller er det tid til at gå ud?

Så hvad gør jeg konkret?

De 12 år jeg har været terapeut var det altid meget vekslende med hvor mange klienter jeg havde. I en del år undrede og frustrerede det mig, at jeg nogle gange havde mange i en måned, og meget få i en anden måned. Min opmærksomhed var rettet mod enten mangel eller overflod og jeg følte mig uden for mit eget system. For et nogle år siden gik det op for mig, at det der foregik dengang, og som jeg ikke formåede at lytte på, var en naturlig rytme. Nogle gange var der bølgedal andre gange var der bølgetop. Da jeg opdagede det begyndte jeg at lytte mere intenst, og jeg fandt ud af at 6 måneder med klienter og efterfølgende 6 måneder uden, var den rigtige rytme. Rytmebegrebet vågnede i mig. Det blev til 6 måneder med udadvendt energi efterfulgt af 6 måneder med indadvendt energi og fordybelse i egne emner. En anden effekt af den nyopdagede bagvedliggende rytme var at netop rytmerne blev synlige i flere og flere dele af mit liv. Den vekselvirkede i sit eget mønster med forskellige frekvenser. Dagligt indadvendt, dagligt udadvendt, eller ugentlig gøre noget efterfulgt af ugentligt at erfare noget. I en periode hentede jeg ting eller viden hjem. I næste periode udbredte jeg ting eller viden. Forskellen lå ikke kun i at have opdaget rytmerne, men også at lade mig falde ind i dem.

Netop sådan er webstedet hjertechakra.dk også blevet til. En periode med at hente ideer og varer hjem, efterfulgt af en periode med at udbrede varer og produktet af ideerne. En rytme der vil gentage sig og gentage sig og som jeg ikke selv vælger hvornår starter og slutter. Jeg ved blot at når den indadvendte impuls begynder, så er det med at hoppe på vognen, og når den slutter nytter det ikke noget at begræde eller forsøge at fortsætte den. Tilsvarende er det selvfølgelig med den udadvendte impuls eller bevægelse.

Hvad er succesoplevelsen?

Man kunne sige at succes opleves når noget lykkes, altså når man når et givent mål. Jeg vil sige at dette omtrent er halvdelen af succes. Succes er når vi formår med vores indføling at lytte til de kærlige iboende rytmer vi fra naturens side er udstyret med. Først her vil vi mærke det kontinuerlige oplevelse af flow, at intet har en ende, at mål er noget temporært, at alt er ok, at alt er, og at vi lettest lever i dette samspil ved at være deltager og ikke direktøren selv.  

.. Og - Så blev det tid til at være stille.

 

tak

 

Tilbage til blog