En fredelig verden fri af parasitter

En fredelig verden vil opstå i det øjeblik den toksiske maskulinitet tages af podiet og en udviklet feminin kraft træder frem. Der er ingen fredelig fremtid i sigte når den gammeldags ubevidste leder har magt. 

Toksisk maskulinitet er en parasit i sindet der findes blandt individer af begge køn med trang til opmærksomhed og magt. Kendetegnet ved parasitter er at de forsøger at tage over i den vært de har slået sig ned. Begæret efter magt er parasittens livsmål og eksistensgrundlag. Trangen til magt er ofte skamfuldt at have med sig og er derfor normalt undskyldt, forklaret eller sløret med ønsker om at gøre noget for et højere formål fx at gøre verden til et bedre sted.

Disse mennesker har naturligvis smukke sjæle som alle andre, men parasitten har overtaget sindet og leder deres vej. Sjælen ligger magtesløs og grædende i baggrunden - usynlig for den lidende og for omverden der dømmer og kun ser den toksiske adfærd.

Det kan ikke betale sig at tro på eller vente på at den slags ledere forandrer sig. Det kræver stor indsigt og opvågnen at vælge at ændre sig selv, fra at være styret af lavere egokræfter til at vågne op til en virkelighed styret af højere formål. Mennesker med magtparasitten er længere fra opvågning end andre. Sløret hos disse mennesker er for tykt til at de kan reflekterertilstrækkeligt over egen adfærd. Det gør det svært for dem at nå til indsigt om deres højere bevidstheds ønske for dem.

I stedet for at ønske at ændre på dem som styres af magt, skal vi vende blikket mod de mange mennesker som går stille i blandt os. De kendes ved at have indlevelsesevne, medfølelse, fordybelsesevner, fællesskabsfølelse, gruppefornemmelse, intuition, moderlighed, rummelighed og tolerance. De besidder den udviklede og modne feminine kraft. Udfordringen vi skal løse er at udpege og løfte disse mennesker frem, for de er ofte ikke så meget for selv at stå frem. At stå frem er ikke den feminine krafts umiddelbare natur.

Billedet på lederen skal males påny

Vi skal vende os til at se større grupper som ledere i stedet for enkeltindivider. Grupper som sætter retning i fællesskab og i dette fælleskab skaber smukkere omstændigheder og liv for alle væsener på planeten. Det er fællesskaber der er bevægelige, opfører sig rytmisk og dynamisk.

Se naturen

Kig på himmelen når store flokke af fugle flyver sammen. I flok danner de en organisk fleksibel form og flyver sammen halvdelen af jorden rundt. Med minimal kommunikation holder de samme mål, mens de skifter pladser under vejs. 

I sådan en flok er alle lige vigtige og ingen er vigtigere end helheden. Det er et sundt syn på individ og helhed, som vi kan misunde dyrene for.

Dyrene besidder stadig gruppesjælen som mennesket forlod da det blev nødvendigt at udvikle den individuelle sjæl. Vi bør kigge tilbage i denne proces og se hvor vi gik galt og efterlod de smukke og nyttige aspekter af gruppesjælen. (Dette er et stort emne i sig selv. Jeg vil tage fat i det en anden dag. Nu er emnet åbnet)

Den tilbageholdte kraft som leder

Den udviklede feminine kraft vil ikke træde frem uden hjælp. Kraften er i sin essens centripetal energi, så den er ikke søgende efter at udbrede sit budskab. Kraften og dens manifestationer skal bringes frem af individer som ønsker den og tror på den. Disse individer eller grupper bærer en udviklet og moden maskulinitet, en centrifugal kraft. Endvidere forstår de at det maskuline ingen plads har uden dybden og frugten fra det feminine. Den centrifugale kraft kan udbrede sig, men den har i sig selv ikke en frugt eller er barn at vise frem til verden. Frugten og barnet fødes af den centripetale kraft, fra fordybelsen, omtanken, rummeligheden, tolerancen..

Mennesker i nye fællesskaber skal skabe ledere. For at det kan ske skal vi hver i sær opdage og indse forskellen på de to kræfter og nyttevirkningen ved at de bringes sammen i det frugtbare ægteskab.

Den fremtidige leder er en dynamisk og fleksibel gruppe af mennesker. Det er nok mere et slags råd. Gruppen vil bestå af begge køn men vægtningen vil ligge på diversitet i centripetale og centrifugale aspekter og ikke i ligedeling mellem kønnene.

Mange vil have svært ved at rumme eventuelle skævheder i fordelingen mellem kønnene. Det skyldes at vi er i en tid hvor kønnenes illusoriske kamp stadig pågår. Jeg forstår at kønnes kamp er et nødvendigt skridt på vejen, men kalder kampen for illusorisk fordi vi ikke skal tro at det er den endelige løsning. Fremtidens løsning er ikke at fordele lige mellem kønnene. Løsningen ligger i egen opvågning til at forstå at kvinder som mænd besidder og kan udvikle både sine centripetale (feminine) og centrifugale (maskuline) kvaliteter. Dette er nøglen men det er svært at huske, for de fysiske køn er så synlige, mens de iboende aspekter er skjulte.

Fuldkommen orden

Se op. Vi lever i et fuldstændig ordnet univers. Alt er til at forudsige. Galakser roterer, solsystemer bevæger sig ensartet og rytmisk og kommer ikke ud af takt. Årstiderne via lyset skifter som altid og dage udskiftes af nætter. Vi trækker ikke vejret, men vejret trækkes for os. Alt dette er universets natur - det er det vi er i og det er det vi er af. Hvis vi vil kan vi læne os ind i det og glædeligt beskue dets orden og skønhed. Det eneste der findes som ikke følger denne orden, er os selv i vores indre systemer og ydre handlinger

Vi er nødt til at vågne op og forstå at det er os, der hver i sær laver al balladen. Disharmonien er i os fordi vi ikke læner os ind i den altid tilstedeværende rytme og dybe ro.

Den fredelige verden vil begynde at danne sig når balanceringen af aspekterne falder på plads i individer, i lokalsamfund, i lande og på kontinenter.

Det starter hos dig og hos mig.

Kig op eller føl ind - det er den helt samme rytme.

🙏🏼 Morten

#Onelove
#Weareone

Tilbage til blog