Krystaller og historiske steder og kulturer › Katharerne fra Languedoc-regionen

Katharerne fra Languedoc-regionen

Katharerne, også kendt som albigenserne, var en kristen sekt, der opstod i det 11. århundrede i Languedoc-regionen i det sydlige Frankrig. De blev betragtet som kættere af den katolske kirke og blev brutalt undertrykt under det albigensiske korstog, som fandt sted mellem 1209 og 1229.

Katharerne troede på et dualistisk verdenssyn, som anførte, at der var to modsatrettede kræfter i universet: en god åndskraft og en dårlig materiekraft. De troede, at den materielle verden var ond og korrupt, og at den åndelige verden var ren og god. De afviste den katolske kirkes autoritet og dens sakramenter og troede i stedet på en enklere form for kristendom, der lagde vægt på personlig åndelig vækst og moralsk renhed.

Katarsamfundet bestod af to grupper: de fuldkomne (også kendt som Bonhommes), som var lederne og forventedes at leve et liv i fuldstændig renhed, og de troende, som var tilhængerne og fik lov til at gifte sig og have børn. De Perfekte levede i fattigdom og cølibat og var kendt for deres asketiske livsstil.

Katarerne var populære blandt adelen i Languedoc-regionen, som så dem som en trussel mod den katolske kirkes magt. Pave Innocentius III erklærede et korstog mod katharerne i 1209, og en række militære kampagner blev iværksat for at undertrykke kætteriet. Korstoget blev ledet af Simon de Montfort, en fransk adelsmand, og blev støttet af det franske monarki.

Det albigensiske korstog var præget af brutal vold og grusomheder begået mod katharerne og deres tilhængere. Hele byer blev massakreret, og katharerne blev brændt på bålet i stort tal. Korstoget blev endeligt afsluttet i 1229 med Paris-traktaten, som gav amnesti til de resterende katharer på betingelse af, at de gav afkald på deres tro.

Trods undertrykkelsen af ​​katharerne har deres arv levet videre i regionen. I dag er Languedoc kendt for sin rige kulturarv og sine historiske kathariske slotte, hvoraf mange stadig står som en påmindelse om regionens tumultariske historie. Katarerne huskes også for deres åndelige overbevisninger, som fortsætter med at inspirere nutidens søgende efter alternative spirituelle veje.

Jeg har besøgt området flere gange og særligt de naturlige klippe kirker betlehems hulen og Maria Magdalena hulen bærer en smuk og høj energi.