Viden om shungit, forbehold i vand, og andet du skal vide.

Shungit er et naturligt forekommende mineral med et meget højt niveau af kulstof. Almindeligt Shungit 50-90% kulstof (Carbon), elite- eller ældelshungit >90% kulstof.

Shungit har en unik sammensætning. Den indeholder fullerener eller kugleformede molekyler lavet af 60 kulstofatomer. Disse molekyler er hule og kaldes også buckyballs. (Opkaldt efter manden der opdagede molekylet: Buckminister Fuller). Det er disse buckyballs som i studier viser at de eliminerer bakterier og virus. Endvidere har forsøg på dyr vist at Shungit frigiver antioxidanter og ved brug på huden, kan have en gavnlig effekt på skader i huden.  Når jeg læser om Shungit bider jeg mærke i at det er disse fullerener som indeholder magien og shungit indeholder blandt andet fullerenerne.

Shungit siges at være 2 mia år gammelt, altså fra før organisk liv fandtes på jorden.

Der er to steder Shungit kommer fra

Russisk shungit: kendt for sin høje koncentration af fullerener (de kugleformede kulstofmolekyler) og andre mineraler som silicium, aluminium, jern og magnesium. Den menes at have stærke antioxidante, antiinflammatoriske og emf-beskyttende egenskaber. 

Spansk shungit: indeholder også fullerener og mineraler, men i forskellige proportioner sammenlignet med russisk shungit. Den menes at have lignende egenskaber som russisk shungit, men der er behov for mere forskning for at bekræfte dette.

Spansk Shungit er ofte 5-6 gange dyrere fordi det ikke er så tilgængeligt som russisk Shungit.

Shungit er blevet populært/hypet for sine potentielle sundhedsfordele i forhold til rensning af vand. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at shungit indeholder og kan frigive tungmetaller, som ligger over de grænseværdier vi ønsker i drikkevand.

Når man generelt læser om Shungit, særligt på danske hjemmesider, så skrives der mere om de sundhedsfremmende fordele end om de forbehold man skal overveje at tage. Derfor denne tekst.

Tungmetaller i Shungit:

Shungit indeholder andet end carbon, herunder tungmetaller som nikkel, kobber, bly, cadmium, zink, krom og arsen. Forsøg har vist at et eller flere af tungmetallerne frigives til vandet det ligger i, i op til 5 dage, og ofte på et niveau som er over grænseværdien.

Anbefalinger ved brug af Shungit i vand:

 • Undgå indtagelse: Indtag ikke shungit, hverken i form af vand eller stenen selv.
 • Eller vask længe før brug: Hvis du alligevel bruger shungit direkte i vandet til vandrensning, skal du vaske det grundigt i mindst 5 dage, før du tager det i brug. (du bør måle på vandkvaliteten). Denne lange vaskstid har vist sig at sænke indholdet af tungmetaller.
Andre anvendelser: Du kan sagtens bære shungitsmykker eller have shungit placeret i hjemmet.

  Studier viser at shungit har fordele i forhold til at absorbere uheldige stoffer fra vand, men det har altså også denne bagside vedrørende tungmetaller som du skal være opmærksom på.

  Kilde og mere information:

  • https://www.webmd.com/balance/health-benefits-of-shungite-stones
  • https://www.healthline.com/health/shungite
  • https://iwaponline.com/jwh/article/19/1/89/78374/Shungite-application-for-treatment-of-drinking