Facebook Instagram
Gratis fragt ved 444 kr.
3 for 2 - skab et Giza kraftfelt med disse ultra skarpe regnbuekastende kvarts pyramider >>
Sort turmalin - Se udvalget af sorte turmalin halskæder >>
Vend for flere muligheder

Sjælsterapi - giv livet lov til at fylde

Psykoterapi betyder direkte oversat Sjælsterapi. (Psyko [af psyche] betyder sjæl og -terapi betyder behandling). Det er der ikke mange som tænker over når de henvender sig til en psykoterapeut. Det er heller ikke mange psykoterapeuter der har sjælen for øje, eller oplever sjælsbegrebet, når de udfører psykoterapi. Nogle har, det ved jeg og de vil forstå det følgende.

Med sjælsterapi er det vigtigt indledningsvis at forstå at det ikke er sjælen der skal i terapi. Den er intakt, urørlig og som den skal være - men den befinder sig formentlig i længsel efter at nå os. Terapiens opgave er at assistere mennesket til at række ud og møde sjælen. I møderne med sjælen transformeres personligheden gradvist og vi får det derved rigtig godt og rart i livet. For det er det hele denne jordinkarnation handler om - at have det rigtig godt på planeten og nyde alle dens mangefacetterede oplevelser.

Terapien jeg tilbyder, tager afsæt i forståelsen af, at et fragment af vores sjæl bor i os i det jordiske rige og et større fragment af sjælen bor hjemme i den åndelige verden. Det kræver måske forklaring, men det er ikke religiøst funderet. Jeg husker stadig den dag det faldt på plads i mig som en sandhed i en dyb session. Den ro der på et kort øjeblik forplantede sig i mig, fyldte mig med varme og glæde og har ikke forladt mig siden. Det var visheden om og erkendelsen af at: alt kan ske i det ydre og samtidig er jeg inderst inde er i ro og altid den samme - udødelig og i kærlig tilfredshed og kontakt. Det var den dag jeg endelig åbnede mig for sjælens kærlige varme væsen.

Nogle siger at de kender vejen til netop det sted, og jeg vil sige næsten det samme. Jeg kender dog ikke vejen for dig, så jeg kan og vil ikke prædike om rigtigt og forkert. Det jeg kender og genkender er forhindringerne på vejen, og dem kan jeg hjælpe dig med at opsøge, opløse og få fred med.

En brik i puslespillet som jeg efterhånden godt tør at kalde fakta, er at det er summen af forhindringer i personlighedens bevidsthedsområde, der hindrer kontakten til sjælen.

Indhold på siden:

 1. Hvad får du ud af terapien
 2. Min filosofi kort
 3. Sådan foregår det
 4. Hvad kan en session indeholde
 5. Hvilke temaer er egnet til terapien
 6. Hvor foregår det
 7. Pris, varighed og betaling
 8. Hvornår foregår det
 9. Forudsætninger
 10. Din forberedelse til sessionen
 11. Sådan begynder det

Hvad får du ud af terapien

Det er svært at sige hvad du vil opleve, men et udvalg af nedenstående er kvalificerede bud, da det er noget af det jeg selv og andre oplever.

 • Du kan forløse dig fra personlighedens stramme regelsæt og mærke sjælens frihed til at være i verden. 
 • Du kan opleve større glæde i dine relationer, hvad enten det er venner eller familie.
 • Du kan opleve at være alene uden at være ensom.
 • Du kan opleve en større og mere helhjertet kontakt til dine indadvendte og udadvendte kvaliteter. 
 • Du kan opleve mere ro i dig, og du kan opleve at alt er ok, selv om der er aftryk af lidt uro eller nervøsitet i kroppen.
 • Du kan opleve større eller et mere ægte hul igennem fra din kreative indstrømning.
 • Du kan opleve større indstrømning af inspiration og intuitive beskeder 
 • Du kan opleve større glæde ved det umiddelbare.
 • Du kan opleve tilfredshed i dagen uden reel årsag.
 • Du kan opleve at dine arbejdsopgaver og livsopgaver bliver mindre tunge. 
 • Du kan få en oplevelse af åndelighed som ikke blot er en mental interesse, men et dybt grundlag for eksistens. Et afsæt i livet.

Min filosofi kort

Jeg begyndte min første uddannelse inden for hypnoterapi i 2008. Jeg studerede og praktiserede hypnoterapi i seks år ud fra mange vinkler. Siden da har jeg årligt udvidet mine evner og bevidsthed med kurser, fordybelse, praksis og jævnlig egenterapi. Efter 20 år med et dybt ønske i hjertet om at forstå relationen mellem personlighed, egokræfter, sjælskræfter og åndelig indstrømning, tilbyder jeg nu terapi inden for området. Det betyder også at jeg ikke længere tilbyder den traditionelle terapi som udelukkende opholder sig i de personlige sfærer. Det nytter ganske ikke i længden at der er disse konstruerede låg på, som beskriver personligheden som det eneste og højeste der findes. Jeg anerkender sjælen som jeg anerkender personligheden og personligheden som sjælen. Det er et parløb, det er det frugtbare ægteskab.

Jeg er grundlæggende af den overbevisning at de fleste vestlige mennesker har brug for Sjælsterapi. Mange i vesten har ikke en bæredygtig filosofi som giver dem tryghed i livet og bygger på forståelsen af relationen og arbejdsfordelingen mellem personligheden og sjælen. Når man ikke har en livsfilosofi som rækker ud over personlighedens komfort og glæder, så udsættes man ofte for situationer, der får en til at vakle og føle ubehag ved hverdagen. På overfladen ser mange mennesker ud til at have det rigtig godt i livet, men tit er det et kompliceret energikrævende teater der spilles, hvor kulissen kan være et flot hjem, søde høflige børn, en smuk garderobe, en karriere og et job der er værd at fortælle om, desuden anerkendte sunde meninger (samfundssind), præcist udtalte værdier og ikke mindst nogle relationer som er underholdende men til tider er fuldstændig udmattende.

På et tidspunkt mærker en udvalgt skare, at teateret blot er en nødvendig konstruktion, der holder sammen på alt det, som skal få os til at føles os godt tilpas. Den dybe tilfredshed, den dybe kærlighed til sig selv, til sin udkårne, til selve livet og andet levende er svær at finde. Man kan selvfølgelig blive ved med at forny alle goderne, få et nyt job, indrette sit hjem igen og igen etc.. På et tidspunkt mærkes tomheden mere insisterende endog anmasende, og nogle vælger altså terapiens vej. Det er slet ikke forkert eller uønsket at have et dejligt hjem og en smuk garderobe. Det er dejligt og vidunderligt, men det er ikke sikkert at det bliver ved med at være nødvendigt. Når sjælen er inden for rækkevidde, så føles alt mere ægte og livet får den varme fylde som vi fortjener - med eller uden teateret.

Jeg tilhører ikke nogen religion og navigerer udelukkende efter det jeg har erfaret og oplever som sandt og virkeligt på alle planer.

Sådan foregår det

Terapien er bygget op omkring samtale, meditativ fordybelse i spørgsmål, hypnoterapi og visualisering i en flydende form. Alt i sessionen foregår langsomt, da vi ønsker at undersøge tiden som er gået, for de detaljer som indeholder løsningerne. I rummet terapien foregår, er der hundredevis af krystaller og de er der for os. Det er individuelt om de skal være med som en aktiv del af sessionen. Det rum der opstår vil guide os og vi vil lytte til det.

Jeg anbefaler at du tænker på terapien som et forløb, da sjæls-arbejdet i dig sker trin for trin. Noget sker i sessionerne og meget sker i tiden efter.. Ingen bør ønske at forandringen går for hurtigt, da det kan være ubegribeligt eller uforståeligt og på den måde ikke noget værd. Vi kan snakke om hvorfor. Begrebet forløb skal ikke ses som et skema på tid, et fast antal gange eller en fast formel. Terapien foregår én session af gangen efterfulgt af tiden der kommer i det frugtbare mellemrum. Det er nødt til at være sådan, for arbejdet med sindet er flydende, abstrakt og ikke lineært. Jeg har set de seneste år at det er blevet populært at købe længere forløb med mange skemalagte sessioner - så man bliver holdt til ilden. Men hastværk er og bliver lastværk! Sindet interesserer sig ikke for tidselementet på samme måde som vi gør i hverdagen. Sindets porte åbner, tærskler dukker op og døre låses op, men ikke altid i den rækkefølge som vi forstår eller ønsker. I sjælsterapi er vi i kontakt med noget, som er højere end vores forståelse og det kan vi have tillid til.

Det du vil opleve i sessionerne kan til tider føles som magi, og det er fordi det er en form for magi. Det er selvfølgelig ikke min magi du oplever, men din egen. Ting som har forhindret dig i årevis kan opløse sig på et øjeblik, og det føles magisk, befriende og livgivende.

Selvom formen er flydende, så er der nogle grundelementer som er med ved hver session. Vi begynder med en grundig samtale om din udfordring eller dit ønske - vi har god tid. Derefter går vi ind en forandringsfase som kan være i hypnose, visualisering eller anden fordybelse - vi har god tid. Til sidst taler vi om det du oplevede med henblik på integration i tiden der kommer - også med god tid og kun hvis du har behov. For til sidst kan energien være brugt.

Hvad kan en session indeholde

Fordi sessionen har en god længde på 2,5 timer, så kan du komme langt omkring. Hvor langt omkring eller hvor dybt du kommer handler erfaringsmæssigt om hvor meget plads de personlige historier optager og hvor meget du åbner op. Ligeledes kan der være tale om din parathed, noget man ikke altid selv bestemmer. Sessionerne giver altid noget til dig og viser tit elementer af forløsning i det personlige, opdagelse af karmiske opgaver, indsigt i tidligere liv, og nye oplevelser i og af kroppen. Det er ikke til at sige hvad der sker, men det vil altid gavne dig, og vi sætter en kærlig og berigende intention inden vi går i gang. Det er lige så normalt at oplevelserne er meget let forstålige og jordnære, som de kan være abstrakte og relateret til symboler eller arketyper som er svære at forstå. Der kommer det, der skal komme.

Hvilke temaer er egnet til terapien

Der er som sådan ikke noget der ikke er egnet, men almindelige problematikker som dårlige vaner, vægttab og rygestop, uden at ønske at se dybere i dig selv, vil ikke være egnet. Sessionen vil måske blive enten for svær for dig, eller måske mindre udbytterig, hvis du ikke ønsker at se i dybden.

Typiske emner er

 • Eksistentielle spørgsmål
 • Livskriser
 • Problematiske relationer
 • Problematisk forhold til sig selv
 • Karmiske spørgsmål 
 • Livstræthed
 • Følelsen af at være forkert
 • Følelsen af skyld eller skam uden årsag
 • Ensomhed
 • Længsel efter fylde og mening i livet
 • Uforståelig stress
 • Uforståelig uro
 • Udforskning af sindet
 • Ønsket om at nå sjælen
 • Til en vis grad lidelser i det psykiske eller fysiske som der ikke er en forklaring på.

Hvor foregår det

Den lille krystalbutik på Valby Tingsted 6, 2500 Valby, er ikke bare en butik. Butikken i sig selv tjener vigtige formål i at formidle krystaller, men det største formål er samtaler og hjælp til forandring og forvandling. Krystalrummet er et rum som er indrettet efter et syn jeg fik i november 2022. Det er et forandrings eller transformationsrum. I rummet med de 1000 krystaller foregår der dagligt samtaler om livets finurligheder. Det er et sted, hvor det er muligt at finde tilstrækkelig ro, til at forstå og arbejde med livets umiddelbare eller svære forhindringer. Arbejdet vi gør her giver mulighed for at se igennem personlighedens slørede og "beskyttende" lag og ind i sjælens uendelige bevidsthedsområder. 

Pris, varighed og betaling

 • Sessionerne varer 2,5 timer (eller lidt mindre hvis du har behov for det)
 • Prisen pr session er 1500 kr. For virksomheder tillægges moms
 • Betaling skal ske senest ved sessionens afslutning. Du kan betale kontant, med kort eller mobilepay.

Hvornår foregår det

Jeg har kun én enkelt session om dagen, da det skaber det rette fokus.
Sessionen begynder på hverdage kl. 9.30 og er afsluttet kl. 12.00.

Forudsætninger

 • Sessionen foregår på dansk, så det er vigtigt at du taler og forstår dansk rigtig godt. Det er ok, hvis du tænker på andre sprog. 
 • Du skal være over 18 år. (de fleste har ikke ønsket om denne form for terapi før de når midt 30erne).
 • Hvis du har diagnoser kan det være en forhindring, men lad os snakke om det, måske bliver det din styrke.
 • Det er ikke et krav, men hvis du har en spirende forståelse af, at de ting der hænder dig i livet, er med til at danne dig, så er det en fordel. 

Din forberedelse til sessionen

 • Sørg for ikke at være sulten, men heller ikke overmæt.
 • Vær ikke påvirket af noget stof, heller ikke fra dagen før. Kaffe eller te er ok
 • Vær så udhvilet som muligt
 • Inden du kommer, så lav en liste over alle de praktiske ting du skal huske, sådan at du kan undlade at tænke over dem i sessionen. Jeg vil gerne se listen og se om vi kan få lidt mere fyldt på inden vi begynder. Det handler om at tømme hovedet.
 • Sørg for at have en rolig morgen op til vi ses, undgå derfor konflikter.
 • Efter sessionen er det vigtigt at du har noget tid til dig selv og ligeledes vigtigt at du spiser noget god groundende mad. 

Sådan begynder det


Nyttige detaljer:
Fødselsdag: 23-01-1975

Vandbærer, ascendant fisk
Gift siden 2013, far til fire børn.

Læs mit uddannelses cv her.

 

Vi tager en samtale over telefonen. Det er vigtigt at vi fungerer sammen, for ellers vil det være spildte kræfter. 

Send mig en sms på telefon: 23 23 30 78. Derefter vender jeg tilbage med forslag til tidspunkter hvor vi kan tale sammen i telefon. Samtalen vil tage ca. 20 minutter. Næste skridt er at aftale en tid til første session. Der er normalt 3-4 ugers ventetid.

Jeg ser frem til mødet med dig og din sjæl.

Kærlig hilsen
Morten Nielsen 

Valby Tingsted 6
2500 Valby

Persondata og privatlivets fred
Mens vi arbejder sammen opbevarer jeg dit navn, telefonnummer og e-mail. Efter endt forløb, sletter jeg det hele igen umiddelbart med det samme. Du kan til enhver tid bede mig om at slette ovenstående oplysninger med det samme.

Besøg krystalbutikken i Valby

Celestial er den lille unikke krystalbutik i Valby. Den ligger kun 1 minuts gang fra Valby station og 2 minutters gang fra Spinneriet hvor der er gode parkeringsmuligheder med 2 timers gratis parkering.

Adressen er: Valby Tingsted 6, 2500 Valby.