Energi, aura og chakras › Vi lever i vores smukke livslegeme - Hvad er vores aura?

Vi lever i vores smukke livslegeme - Hvad er vores aura?

Den menneskelige aura er en betegnelse for det samlede energifelt som omgiver kroppen. Det er sammensat af subtile energier der interagerer med omgivelserne. Auraen er sammensat af flere lag eller områder, som hver især svarer til et aspekt af vores væsen.

Her er legemerne i auraen:

Den æteriske aura, æterlegemet eller magnetfeltet
Magnetfeltet er det lag, der er tættest på den fysiske krop og strækker sig omkring 3 til 6 centimeter ud over den fysiske krop. Det er forbundet med kroppens energisystem, herunder chakraerne og meridianerne.

Den følelsesmæssige aura eller følelseslegemet
Følelseslegemet er det lag, der er forbundet med vores følelser, følelser og stemninger. Det siges at strække sig omkring 9 til 12 cm fra kroppen.

Den mentale aura eller det mentale legeme
Mentallegemet er forbundet med vores tanker, overbevisninger og mentale processer. Det siges at strække sig omkring 12 til 24 cm fra kroppen.

Den astrale aura eller det kosmiske legeme
Den astrale aura er forbundet med vores åndelige og kreative energier. Det siges at strække sig omkring 24 til 36 cm fra kroppen.

Den spirituelle aura
Den spirituelle aura er det inderste lag og er forbundet med vores forbindelse til det guddommelige. Det siges at strække sig omkring 36 til 44 cm fra kroppen.

 

Det er vigtigt at forstå, at lagene ikke er adskilte fra hinanden og alle er indbyrdes forbundne og gennemtrænger hinanden. De arbejder sammen om at skabe det overordnede energifelt, der omgiver individet. Når vi beskriver dem som lag uden på hinanden så er det for at give et billede på egentlige funktionsområder. Ligeså er det med deres udbredelse fra kroppen som også varierer fra afstandene beskrevet ovenfor.

Ud over lagene indeholder auraen også forskellige farver og mønstre, der svarer til forskellige følelser, tanker og energier.

Farverne i auraen

En af de mest almindelige måder at tolke auraen på er via dens farver. Forskellige farverne svarer til forskellige aspekter af vores væsen og kan give indsigt i både nu-tilstande og temaer som har været i kroppen længe eller som er på vej ind til kroppen. Forskellige farvedybder og intensitet, klarhed, uklarhed, lys, mørke og eventuelle pletter er med til at vise personens tilstande på de forskellige planer.

 • Rød repræsentere fysisk vitalitet, styrke og lidenskab.
 • Orange repræsenterer kreativitet, seksualitet og følelsesmæssig balance.
 • Gul repræsenterer intellekt, personlig magt og selvtillid.
 • Grøn repræsenterer kærlighed, medfølelse og helbredelse.
 • Blå repræsenterer kommunikation, selvudfoldelse og åndelig bevidsthed.
 • Indigo repræsenterer intuition, perception og psykiske evner.
 • Violet repræsenterer åndelig forbindelse, transcendens og oplysning.

Auraens farver ændrer sig løbende med en persons skiftende tilstand. For eksempel, hvis nogen føler sig stresset eller angst, kan deres aura virke uklar eller mørk. Hvis de føler sig rolige og fredelige, kan deres aura virke lys og klar.

Fortolkningen af ​​auraen er subjektiv og den er ikke videnskabeligt bevist, men for den som kan se eller på anden måde opleve auraen er den et yderst nyttigt værktøj til selvopdagelse og helbredelse. Det er ved at forstå auraens forskellige komponenter at vi kan få indsigt i vores egne energier og arbejde på at opretholde balance og harmoni i vores liv.

Auraens overordnede funktionsområder 

Funktionen af ​​den menneskelige aura er mangefacetteret og tjener flere formål, formentlig mange flere end dem jeg har remset op her:

Beskyttelse
En af auraens hovedfunktioner er at beskytte kroppen mod negativ energi og ydre påvirkninger. Den fungerer herved som et skjold, der filtrerer skadelige energier fra og forhindrer dem i at trænge ind i kroppen.

Kommunikation
Auraen kommunikere information om en persons fysiske, følelsesmæssige og åndelige tilstand. Informationen kan opfanges af andre gennem subtile signaler, via kropssprog, tonefald, ansigtsudtryk og gennem farve for dem som kan opfatte det.

Energiflow
Auraen spiller en nøglerolle for strømmen af ​​energi i hele kroppen. Den hjælper med at regulere energistrømmen mellem de forskellige energicentre eller chakraer, og sikrer at kroppens energi er afbalanceret og flyder jævnt.

Healing
Auraen spiller også en stor rolle i kroppens naturlige helingsproces. Ved at afbalancere kroppens energi og fjerne blokeringer kan auraen være med til at fremme fysisk og følelsesmæssig heling.

Åndelig vækst
Auraen spille en afgørende rolle i åndelig vækst og udvikling, da den indeholde information om en persons spirituelle vej og formål. Når vi arbejder med at balancere og styrke auraen, kan vi øge vores spirituelle bevidsthed og vækst.

Chakras forbindelse til kroppen

Chakraerne er forbundet med specifikke kirtler i kroppen og er ansvarlige for at regulere energistrømmen i hele kroppen.

Her er en kort oversigt over chakraerne og deres associationer til kroppens kirtler:

 • Rodchakra er forbundet med binyrerne.
 • Sakral Chakra er forbundet med de reproduktive organer.
 • Solar Plexus Chakra er forbundet med bugspytkirtlen.
 • Hjertechakra er forbundet med thymuskirtlen.
 • Halschakra er forbundet med skjoldbruskkirtlen.
 • Tredje øje Chakra er forbundet med hypofysen.
 • Kronchakra er forbundet med pinealkirtlen.

Chakras forbindelse til auraen

Chakraer og auraer er dele af det samlede menneskelige energisystem. Chakraerne er energicentrene i kroppen, mens auraen er energifeltet, der omgiver kroppen. Chakraerne og auraen hænger sammen og chakraernes tilstand påvirker auraens energifelt.

Når chakraerne er afbalancerede og fungerer godt, flyder energien jævnt gennem kroppen og ind i auraen. Dette resulterer i en sund, levende aura, der er fyldt med positiv energi.

Når chakraerne er blokerede eller ubalancerede, forstyrres energistrømmen, og det resulterer i en svækket eller forvrænget aura. Fx, hvis hjertechakraet er blokeret, kan en person opleve vanskeligheder med at udtrykke kærlighed og medfølelse.

En svækket eller forvrænget aura sætter med tiden spor i kroppen. Man kan sige at kroppen får et ikke ideelt mønster at danne og gendanne sig ud fra. 

Arbejdet med auraen

Når vi arbejder med vores aura hjælper det os til at forstå os selv og andre bedre. Og det vil fremme fysisk, følelsesmæssig og åndelig helbredelse.

Her er nogle trin til arbejder med auraen:

Forståelse af auraen
Længere oppe i artiklen er auraens opbygning beskrevet. At forstå auraen og dens lag er det første skridt til at arbejde med den. Forstår du, når vi ønsker kontakt med "noget", så må vi først vise at vi forsøger at forstå hvordan dets natur er.

Udvikling af intuition
Arbejder med auraen foregår i det intuitive område. Arbejdet kræver udvikling af din intuition og netop det vil opøve din evne til at fornemme og opfatte de subtile energier. Genopdagelse af intuitionen sker ved at praktisere meditation, visualisering og andre øvelser, der fokuserer din opmærksomhed og herved tuner ind på dit indre.

Forberedelse
Før du arbejder med din egen eller en anden persons aura, er det vigtigt med forberedelse. Du skal grounde dig, rense din egen energi og sætte din intention til at arbejde med det højeste gode.

Scanning af auraen
Begynde med at scanne auraen. Du bevæger fx dine hænder langsomt over personens krop, omkring seks centimeter væk. Læg mærke til eventuelle fornemmelser eller ændringer i temperaturen, og vær opmærksom på områder, der føles anderledes eller blokerede.

Fortolkning af auraen
Når du har scannet auraen, er det tid til at fortolke, hvad du har fornemmet. Her identificerer du områder med ubalance eller blokeret energi, eller det kan involvere at opfange følelser eller tanker, som personen oplever. Det er den sværeste disciplin fordi man skal være meget ren for at kunne skelne sine egne forstyrende energier fra det sansede hos personen. Ligeledes er selve fortolkningen noget som skal igennem din bevidsthed og det kan ligeledes være en kilde til forvrængning i fortolkningen.

Clearing og afbalancering af auraen
Når du har identificeret områder med ubalance, kan du arbejde på at cleare og afbalancere personens aura. Dette kan involvere brug af teknikker som energihealing, clearing fx med Selenit, chakrabalancering eller aurarensning.

Integration af oplevelsen
Efter at have arbejdet med en persons aura, er det vigtigt at integrere oplevelsen. Her fortæller og reflektere du over hvad du har fornemmet og erfaret hos personen. Det er en samtale om hvordan den nye  information til at fremme heling og vækst hos personen, transporteres fra det intuitive område til det bevidste rationelle område. Det er meget vigtigt, for her kan personen tage det videre, og udføre de passende handlinger eller ikke-handlinger.

Kan du se!

Auraen kommunikerer med energierne uden for os. Den sender og modtager. Den omslutter os, passer på os og kommunikerer med vores chakras. Vores chakras kommunikerer videre med kirtlerne i kroppen. Chakras fungerer herved som en bro mellem de metafysiske de fysiske aspekter af os. Kirtlernes overordnede funktion i kroppen er at udskille hormoner. De er vores kemiske budbringere, der regulerer kropsfunktionerne, herunder vækst og udvikling, stofskifte, reproduktion og reaktion på stress.

Det er da et rigtig flot system som på mange måder kan sammenlignes med andre systemer i naturen. Prøv fx at undersøge hvordan en celle er opbygget.

Vi er alle blot enkelte celler i en meget større helhed. Vi er hver i sær vigtige og nødvendige, for vi har vores funktion. Men vi bliver ikke vigtigere end helheden. Det ved krystallerne, planterne og dyrene, men vi mennesker har lidt svært ved at se det.

We are one.

 

🙏🏼