Den universelle glædes natur

 

Den anden dag spurgte en besøgende i min butik ind til min glæde. Jeg tænkte at hun så at jeg var glad men sagde: selvfølgelig er jeg ikke altid glad. Nogle dage er rigtig gode - heldigvis de fleste, og andre er lidt sværere at håndtere.

Jeg blev glad for spørgsmålet. Det fik mig til at tænke over, hvad det er for en glæde som mange leder efter. Jeg selv inklusiv.

Jeg skrev mine tanker ned og har gjort det rimelig kort. Vi begynder med at dele den menneskelige glæde op i nogle dele der afspejler årsagen til glæde.

At pakke et emne ud og opdele det i dets bestanddele er ofte halvdelen af løsningen på et hvert problem. 

 • Der er glæde ved at få en dejlig overraskelse. Det som overrasker os aktiverer glæde i os. Når jeg siger aktiverer, så er det fordi at det er personligt forskelligt, og at de samme overraskelser ikke aktiverer glæde hos andre. Glæden er betinget af overraskelsens karakter.

 • Der vækkes glæde når vi køber en ny ting. Glæden opstår gerne i købs-øjeblikket og aftager stille i dagene efter. Glæden er betinget af et køb.

 • Der er glæde at opleve når vi opnår personlige resultater som vi har ønsket. Vi kan mærke glæde fordi andre roser os for vores præstation, og/eller fordi vi roser os selv for vores præstation. Glæden aktiveres på baggrund af de betingelser for resultatet som vi har sat tidligere.

 • Der opstår glæde ved bevægelse og fysisk aktivitet. Det er en form for kemisk glæde, da kroppen udsender kemikalier i forbindelse med aktiviteten. Det gør den nok som en slags ros for at vi bevæger os - og det er jo dejligt og rart. Glæden er betinget af bevægelse.
    
 • Der opstår glæde når vi griner over noget morsomt. Det er dejligt at grine og kroppen modtager en masse gavnlig kemi. Glæden er betinget af at vi finder noget som er morsomt.

 • Der er glæde at mærke når vi er sammen med dem vi holder af. Vi mennesker er sociale væsener og glæde opstår i nært samvær og i gode fællesskaber. Glæden er betinget af at vi har nogle gode mennesker, som vi kan være sammen med.

 • Der er glæde ved at prøve noget nyt, og ekstra glæde ved at opleve at det lykkes. Når vi afprøver noget vi ikke har nogen erfaring med, så udvider vi vores psykiske og fysiske kapacitet og opbygger evner. Man kan også sige at vi udvider vores bevidsthed. At kunne favne mere i livet er i sig selv glædesfuldt. Glæden er betinget af at vi har mod på at afprøve noget nyt.

 • Der er glæde i at slappe af. Her når vi ind til noget af det grundlæggende i os. Glæden er dog betinget af at vi kan slappe af, må slappe af og tør slappe af.

 • Der er glæde ved at have fundet mening og formål i livet. At have en plads og være til gavn for sig selv og andre er glædesfuldt. Hvis mening og formål er relateret til et job eller andet som kan få en ende, så er glæden betinget af at intet af dette forandrer sig.

 • Der er glæde ved at gøre noget godt for sig selv. Når vi er gode ved os selv, så slapper hele vores system af og så bevæger vi os på vejen ind til os selv. Glæden er dog betinget af, at vi har lært at behandle os selv godt og tager tid til at vise os selv den rette omsorg.

 • Der er glæde ved at skabe noget og arbejde med kunst, teater, musik, dans etc. Vores indre ønsker at udtrykke sig på en ikke lineær facon.  Det giver os glæde at skabe noget, men glæden er selvfølgelig også betinget af at vi gør det. 

Betinget glæde

Se det var nogle eksempler på hvordan vi aktivt finder glædesfølelser frem i os. Der er sikkert flere måder, men jeg tror du forstår... Den betingede glæde opnår vi, hvis vi foretager os noget for at aktivere den. 

Når vi oplever betinget glæde, så er det vores sande natur der prikkes til. Vi påmindes om dyb evig glæde og den kalder os hjem.

En stor del af den menneskelige glæde er altså afhængig af de glædes-skabende ideer og handlinger. Det er dejligt og trygt at vide hvordan vi skaber vores egen glæde, hvis mørket synes at have lagt sig imellem glæden og os..  Det kan dog også blive til en anstrengelse, grundet den afhængighed som kan opstå for at opleve glæde.

Når glæden er noget der kommer pga ydre omstændigheder, så er glæden også noget som forsvinder pga ydre omstændigheder. Andre kan gøre noget ved os  - eller glemme at gøre noget for os, og det kan tage glæde fra os. Vi finder på at gøre andre ansvarlige for tabet af glæde og indfinder os i skuffelsernes mørke rige.

Glæde over "noget" er forskelligt fra selve glæden

Man kan også sige at flygtigheden i glæden skaber et behov eller et drive i os. Det er behovet for at kunne se frem til den næste glædes ankomst og for at undgå de mange skuffelser. Behovet skaber automatiske og ufrivillige sæt af ekstra tankemønstre og tilhørende handlinger i os. Noget som gerne skulle bringe os frem til den næste glædestund.

Der er ikke noget forkert i at have det sådan. Det er den naturlige menneskelige måde at opleve glæde og man kunne sige at det holder os i gang. Men tænk også over om du ville have det anderledes og gøre plads til andre aktiviteter i livet, hvis glæden var den grundlæggende baggrundsmusik.

Ubetinget glæde

Når vi taler om ubetinget glæde, så er ord ofte i vejen. Det er naturen af fænomenet glæde, som ikke ønsker at udtrykke sig i mange ord. Af den årsag får du essensen af ubetinget glæde nedenfor i korte sætninger. 

Jeg vil invitere dig til at sidde med hver sætning et stykke tid, og mærk hvor det leder dig hen. Leder det dig til svære eller tunge følelser, så er du på rette vej til at opdage forhindringerne for glæden. Leder det dig til glædesfulde følelser er du bare på rette vej.
``'-.,_,.-'``'-.,_,.-'``'-.,_,.'``'-.,_,.-'``
Menneskets grundliggende natur er glæden.

Et lille barns natur er helt tæt med glæden.

Der er kun én glæde men glæden har mange former.

Aftagende glæde skyldes blokerende situationer i sindet.

Situationer i sindet er vi ansvarlige for.

Glædens varme lys er konstant.

Glædens lys opleves mere klart når situationer i sindet opløses.

Ved opløsning af situationer i sindet, skimter vi igen det lille barns natur.

Dette er vores rigtige hjem


``'-.,_,.-'``'-.,_,.-'``'-.,_,.'``'-.,_,.-'``

Glæden har altid fulgt os, da den bor i os. Glæden er evig, intakt og vi kan forenes med den igen. Det er situationer i vores liv som har gjort at vi ved fortætning af sindet blev adskilt fra den.

Lad os vende tilbage til hvor vi begyndte

Der er rigtig gode dage og der er dage som er sværere at håndtere. Dage med højere sværhedsgrad findes jo. Hviler vi og læner vi os ind i den dybe glæde, så bliver disse dage lettere at håndtere. De er jo som de er. Det kan vi bedre både erkende og acceptere, når vi har glæden som en gylden varm sol i vores hjerte.

Når glæden uhindret flyder igennem os, så bliver vi til sande kunstnere i livet og vi bliver instrumentet der fuld af formål og mening udfører glædens ønsker. Vi skaber ikke længere kun ud fra egne ideer, men i større og større grad ud fra glædens høje idé-rige. Det tjener os selv, det tjener vores omverden og at tjene andre vender altid tilbage til os selv som mere glæde.

Sværhedsgraden af dage er ofte et udtryk for hvordan vi har det i vores sind. Er der god plads til os i sindet eller er det med tiden blevet lidt stramt? Når jeg ovenfor nævner situationer i sindet, så skal det forstås sådan at fortiden har det med at optage eller beslaglægge plads i os. Med sin tunghed bremser fortiden os og der blive herved mere og mere trangt i sindet som tiden går. Nogle oplever at livet har retning af mere træthed, mod udmattelse og mod sofaen. Det behøver ikke at være sådan. Det er muligt at gøre noget ved det, og når sindet gradvist befries fra fortidens tyngde, så vil der igen være lyst, friskt og energifyldt når vi kigger mod fremtiden.

Jeg er ikke opsat på at underkende den betingede glæde som vi opnår ved vores handlinger. Det er jo vigtigt at vide hvordan vi kan aktivere glæde i os hvis den ikke synes at være tilgængelig. Jeg er bare opsat på at beskrive hvordan arbejdet med vores sinds udfordringer, kan nå et mere stabilt glædesniveau, som har færre udsving og hvis grundplan ligger langt højere end vi tør drømme om.

Nogle kalder glæden for kærlighed, for lykke, eller for bevidsthed og andre kalder den for gud, eller? Navngivning er forstyrrende, og du må finde det ord som forstyrrer dig mindst.

Vejen til glæden har været mit livsmål længe og jeg takker for og smiler ved, at være på denne til tider udfordrende men ubegribelige smukke vej.

Med ønsket om et godt nyt år i glædens lys.

Kærligst
✨ Morten ✨

 

 

 

  

Tilbage til blog