Naturen i tanken om nytårsforsæt

Jeg har lagt mærke til at det er blevet populært at kalde nytårsforsæt for en floskel, "at det alligevel ikke holder" og man derfor ikke gider lave disse forsæt.

Jeg forstår at mange sætter deres nytårsforsæt på symptomniveau, og derfor kan jeg også delvist bakke op om floskeltanken. Floskelfornemmelsen kan også opstå når vi tænker på nytårsforsæt på en måde, som er for fjern fra vores sande natur. 

Kunne vi, som ved alle andre situationer i livet, hente inspiration i naturen og tænke inspireret af den?

Hvad skal der til for at sætte de rette nytårsforsæt? Hvad skal der til for at vi kan se forsættene udfolde sig naturligt i stedet for at skulle kæmpe for tilblivelsen af dem?

Vinter er dvale

I vinteren holder naturen pause. Den går i dvale. Det er bogstavligt talt dødsens nødvendig at naturen går i dvale. I dvalen forberedes alle de vækstkræfter som skal igangsættes i foråret. Forårets begyndelse er fejret igennem tusinder af år ved forårsjævndøgnet d. 20. marts. (Faktisk var forårsjævndøgn det oprindelige nytår. Det kan man blandt andet opdage ved at se på månedsnavnene, men det er en anden historie.)

Fri vilje eller frihedens pligt

Planter og dyr har ikke samme muligheder for fri tænkning og fri vilje som os. Derfor har de heller ikke de problemer som vi har med at holde et passende energiniveau og at sætte bæredygtige og givende retninger i tilværelsen.

Planter og dyr er bare i verden. De gør uhindret det der er beskrevet i deres blueprint. Planter og dyr oplever helt naturligt at foråret er begyndelsen på året. Dette fordi de er ordnet ind under at opføre sig forberedende i vinteren, og efterfølgende opføre sig fjollet og sprudlende i overensstemmelse med forårets komme. Der er sandhed at finde i disse mekanismer.

Vi mennesker er derimod ikke naturligt indstillet på at indordne os. Vi vil bestemme selv og have fri vilje til at gøre hvad der passer os og hvornår det passer os. Det gør ofte at vi ikke får forberedt os i vinteren, så vi kan være energifyldte og parate i foråret. Typisk kan vi ikke lide vinteren, fordi den virker mørk og energiforladt. Vinteren får titler som tung, mørk, lang, og i vores indre forbinder vi den til kedelige følelsesmæssige tilstande.

Er søvn vinter?

Natlig søvn er også mørk og energiforladt, og når soveværelset er koldt sover vi bedst. Søvnens formål er blandt mange at lade op til dagen, og det er dejligt at sove. Men er der noget vi ikke ser? Vi ser ikke sammenhængen, parallelen eller analogien i det at "søvnen" og "vinteren" besidder samme kvaliteter og i stor udstrækning har det samme formål. Undlader vi søvnen, så bliver dagen dårlig. Når vi ikke bruger vinteren på at forberede os og sætte retning, så har vi heller ikke let ved at få tildelt forårets energi når den kommer.

Forstå vigtigheden af vinteren som vigtigheden af søvnen. Det betyder ikke at du skal sove i vinteren, men at du skal nyde den tids potentiale på samme måde som du nyder en god søvns potentiale. Det er ikke alle nætter at drømmene er inspirerende, og det er ikke alle vinterdage der føles givende, men de har sin funktion alligevel. Hver ting til sin tid, ik?

 

Forårets komme

Foråret "starter" ved forårsjævndøgn og her starter Vædderens 30 graders besøgstid også. Vi får både foræret konkret fysisk og metafysisk/psykisk energi. Det er energi som er eksplosiv og utøjlet som vædderen selv. I denne tid bliver vi, hvis vi tillader det, til vædderen.

Hvis vi ikke forinden foråret, har afsluttet året der gik, ikke har forberedt os på det nye, og ikke har sat retning, så spilder og mister vi den sprudlende og vidunderligt fjollede energi, som vi gratis får tildelt af det store kosmiske urværk.

Lyt efter retning - og skyd raketten af

Vi kan let erkende at vi ikke kun er et dyr. Vi føler os som meget mere. Sværere er det at erkende at vi er udstyret med en avanceret højere bevidsthed. (glem kunstig intelligens, cloud og den slags. Det er stenalder teknologier som er skabt som plaster på såret, fordi der ikke er ro, evner og mod til at kigge ind ad på vores egen indre teknologi - vores højere bevidsthed). Da vi ikke er dyr kan vi ikke, som dem navigere uden først at bevidstgøre vores retning.
For at sætte retning som gavner os, er det nødvendigt først at lytte godt efter med hele sit væsen. Det er vigtigt at forstå at vi alle besidder en næsten uudnyttet evne til at føle ind i begivenheder der kommer.

Først når vi begynder på at opleve at vinteren er den tid hvor vi hviler, føler ind, forbereder os og justerer retning, bliver vi klar til at skyde den eneste rigtige nytårsraket af, når foråret ankommer med fuld styrke.

Hvilke nytårsforsæt virker for mig?

Nytårsaften er og bliver en vigtig ceremoniel tærskel. Det er dybden af vinteren. En tærskel er jo døren til noget nyt, og tærskler er vigtige igangsættere. Lad derfor nytårsforsæt forblive meget vigtige. Det er ved nytårsceremonien at vi har denne oplagte mulighed for at sætte retning for den kommende tid.

Sæt ikke nytårsforsæt med mål om ting du gerne vil opnå, holde op med eller prøve. Dit sind gider ikke den leg, da den er for overfladisk og tilhører det lavere menneskelige selv. Det virkede sikkert da du var yngre, men du er blevet en anden nu, hvor dit højere selv forventer af dig at du tager dit liv mere seriøst og kigger mere op end ned. 

Sæt nytårsforsæt med konkrete tanker om hvordan netop det valgte "nytårsforsæt" vil ændre dig til et menneske, som du virkelig føler sig hjemme i. Lad derfor emnet i nytårsforsættet være et der forandrer dig i stedet for at fodre dit begær efter flere ting eller flere oplevelser. Når du tager dybden af dit menneskevæsen højtideligt, så lytter den del af sindet med, som  ønsker at du får et bredere, lysere og mere fyldestgørende perspektiv i livet. Opfyldelsen af dine højere formål kan komme inden for rækkevidde.

Vigtigt om tid og timing

Planlæg ikke nødvendigvis at gå i gang med dit forsæt med det samme i det nye år. Energien lige nu er i dvale sammen med vinteren.
Planlæg med at udfoldelsen af dine forsæt og drømme igangsættes, når energien vender tilbage til planeten med den kommende energifyldte forårstid. Tiden fra januar til foråret kan du bruge glædesfyldt og disciplineret (disciplineret, sikke et ord - lær det at kende på ny, det er fuld af styrke) til god forberedelse i ro og med masser af fokus og fordybelsestid til at komme godt i gang, når energien manifesterer sig.

Naturen i os, os i naturen 

Vi mennesker ser ikke blot på naturen når vi går i skoven. Vi er selve naturen, vi er en del af vores omgivelser og vi er vores omgivelser - opbygget af elementer fra mineralriget, planteriget, dyreriget og selvfølgelig det der er højere. Det er vigtigt at huske på. 

I tider med udfordringer kan vi studere naturens bevægelser. Der er altid løsningerne at finde der. Historien med alle løsningerne er allerede skrevet ind i naturen, og du skal blot lære at læse og afkode den.

Hvordan afkodes naturen? Det handler ikke om at synes den er smuk, sød, kedelig eller på nogen anden måde påklistre naturen ord der beskriver din holdning. Ordet eller begrebet du søger er indføling. Indføling i naturen, indføling i dit eget mysterie. At udvikle din indfølingsevne og relation til naturen vil åbne eventyret og udstyre dig med noget langt mere værdifuldt, end blot din holdning til ting. Måske er dette dit nytårsforsæt?

..💚..

Og selvfølgelig husk nu D-vitamin, så du ikke ramler ind i banal menneskelig forårstræthed, hvor du ellers havde glædet dig til at modtage den sprudlende forårsenergi.

Lad hjertecentret sætte retning
Rigtig godt nytår

 

Tilbage til blog